استابلایزر ها

اسید های خوراکی

آمولسیفایر ها

بهبود دهنده ها

شیرین کننده ها

طعم دهنده ها

نگهدارنده ها